Wednesday, 19 August 2009

JAWATAN KOSONG MALAYSIA DI PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT) 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berminat untuk berkhidmat di PERHEBAT sebagai :-

JAWATAN :

1. Pegawai Tadbir – Gred 21 (3 Kekosongan)

2. Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan – Gred 21 (1 Kekosongan)

3. Pegawai Hal Ehwal Agama – Gred 21 (1 Kekosongan)

4. Pegawai Eksekutif – Gred 19 (3 Kekosongan)

5. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Aplikasi) – Gred 19 (1 Kekosongan)

6. Pegawai Kerja Akaun – Gred 19 (2 Kekosongan)

GAJI :

1.Pegawai Tadbir
Gred 21 : RM2,555.34 – RM6,271.55

2.Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
Gred 21 : RM2,555.34 – RM6,271.55

3.Pegawai Hal Ehwal Agama
Gred 21 : RM2,555.34 – RM6,271.55

4.Pegawai Eksekutif
Gred 19 : RM1,851.49 – RM4,214.78

5.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat( Aplikasi)
Gred 19 : RM1,851.49 – RM4,214.78

6.Pegawai Kerja Akaun
Gred 19 : RM1,851.49 – RM4,214.78

KELAYAKAN

1. JAWATAN 1 :

1.
Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
2. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda kepujian dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
3. Mempunyai kemahiran 'interpersonal' yang tinggi dan berkebolehan berhubung secara berkesan di semua peringkat adalah satu kelebihan;
4. Calon yang mempunyai pengalaman bekerja akan diberi keutamaan.
5. Keutamaan juga diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR : Calon mestilah berumur melebihi 23 tahun mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

2. JAWATAN 2 :

1. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
2. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang Sains dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
3. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mahir dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514; dan
4. Telah mengikuti kursus dan lulus peperiksaan Keselamatan dan Kesihatan dari institut yang diiktiraf oleh kerajaan; dan
5. Telah berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
6. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja.
7. Keutamaan akan diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR : Calon mestilah berumur melebihi 30 tahun mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

3. JAWATAN 3 :

1. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
2. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang Pengajian Islam dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan;
4. Mempunyai kemahiran 'interpersonal' yang tinggi dan berkebolehan berhubung secara berkesan di semua peringkat adalah satu kelebihan;
5. Keutamaan akan diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR :Calon mestilah berumur melebihi 30 tahun mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

4. JAWATAN 4 :

1. Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
2. Mempunyai sekurang-kurangnya STPM atau kelulusan yang setaraf dengan Kerajaan; dan
3. Mempunyai kemahiran 'interpersonal' yang tinggi dan berkebolehan berhubung secara berkesan di semua peringkat adalah satu kelebihan;dan
4. Calon yang mempunyai pengalaman bekerja akan diberi keutamaan.
5. Keutamaan juga diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR :Calon mestilah berumur melebihi 21 tahun mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

5. JAWATAN 5 :

1. Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang Teknologi Maklumat dari mana-mana Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
2. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); DAN
3. Pengalaman di dalam bahasa pengaturcaraan 'Visual Basic', 'C++' , 'Joomla' dan database 'SQL Server' adalah satu kelebihan.
4. Keutamaan juga diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR :Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

6. JAWATAN 6 :

1.
Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang Perakaunan dari Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
2.
Mempunyai sekurang-kurangnya STPM atau kelulusan yang setaraf dengan Kerajaan; dan
3. Mempunyai kemahiran 'interpersonal' yang tinggi dan berkebolehan berhubung secara berkesan di semua peringkat adalah satu kelebihan;dan
4. Calon yang mempunyai pengalaman bekerja akan diberi keutamaan.
5. Keutamaan juga diberikan kepada Bekas Tentera.

UMUR Calon mestilah berumur melebihi 21 tahun mulai tarikh tutup iklan.

TARAF JAWATAN : Kontrak

Permohonan boleh dibuat melalui surat dengan menyertakan butir-butir peribadi, pengalaman, salinan sijil-sijil akademik yang disahkan serta gambar berukuran pasport kepada :-

Ketua Pengarah

Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera

Kompleks PERHEBAT, Kem Sungai Buloh

Peti Surat 65, 47000 Sungai Buloh

Selangor Darul Ehsan

(U.P : Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran)

dan hendaklah sampai pada atau sebelum 1 September 2009. Sila tulis nama jawatan di sudut kiri atas sampul surat. Hanya calon yang disenaraipendek akan dipanggil untuk ditemuduga.__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner