Thursday, 27 August 2009

Vacancy Malaysia JAWATAN KOSONG DI KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI MALAYSIA (MOSTI) 


Terbuka kepada semua Warganegara Malaysia.

JAWATAN:
- Penjaga Jentera Elektrik Gred R17

MAKLUMAT LANJUT:
http://www.mosti.gov.my

DOWNLOAD BORANG:
http://www.mosti.gov.my/mosti/images/pdf/career/borang%20jawatan%20kosong.pdf

Borang permohonan yang telah dilengkapkan berserta dengan salinan fotostat Sijil-sijil Peperiksaan, Kad Pengenalan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar/ Penghulu/ Ketua Kampung/ Penggawa/ Pegawai Pendidikan Daerah dan Pegawai Kanan Kerajaan (dalam kategori Kumpulan `A') hendaklah dihantar dalam sampul surat yang berukuran 32sm x 22sm.
Di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang di mohon dan dialamatkan kepada:

KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ARAS 5, BLOK C4, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62662 PUTRAJAYAemik)

Tarikh Tutup : 9 September 2009

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner